دانشجويان دكتري
                                                                                                 

رديف

دانشجو

تاريخ دفاع

1

سميه ميانداري

خرداد94

2

اشرف حيدري پور هريس

شهريور 94

3

يوسف زراعت كيش

آذر 94

4

مرضيه سعيدي مسينه

در حال تحصيل

5

مريم سليماني

در حال تحصيل

6

مينا مداح

در حال تحصيل

7

الهام محرم زاده گليايي

در حال تحصيل

8

ايمان نويدي

در حال تحصيل

9

محمد كشاورز

در حال تحصيل

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/17
تعداد بازدید:
1533
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.